Jak ma brzmieć przymiotnik od nazwy Nowinki – nowinkowski czy nowiński?

W.O.

 

Przymiotnik utworzony od nazwy wsi Nowinki powinien mieć postać nowinicki.
Agnieszka Wierzbicka