Szanowni Państwo!
Czy w dialogu, wywiadzie formy pan, pani, cię, ciebie można/trzeba pisać dużą literą?
Z poważaniem

Na analogiczne pytanie już odpowiadaliśmy, zachęcam do zapoznania się z tą poradą. Mogę jedynie powtórzyć, że decyzja o używaniu wielkiej litery ze względów grzecznościowych należy do nadawcy. Można zatem przytoczone wyżej zwroty adresatywne i zaimki pisać wielką literą, ale nie jest to wymóg. Najistotniejsze, by po wybraniu jednej z opcji konsekwentnie się jej trzymać w całym tekście.

Katarzyna Burska