Dzień dobry.
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy poniższe zdanie jest poprawne:
„Działalność zajmuje się kreowaniem od identyfikacji po tworzenie materiałów reklamowych”

 

Dzień dobry,
wskazane w pytaniu zdanie jest wprawdzie poprawne pod względem gramatycznym, niestety jest w nim błąd leksykalny – działalność to rzeczownik abstrakcyjny, oznaczający desygnat nieuchwytny zmysłami. W związku z tym nie można połączyć go z czasownikiem wskazującym na czynność jaką wykonuje istota żywa. Zakres łączliwości czasownika zajmować się dotyczy bowiem «wykonywania jakiegoś zajęcia, robienie coś». I tak babcia zajmuje się wnukiem, projektant zajmuje się obliczeniem danych itd.

Z pewnością zdanie to można byłoby przekształcić tak, aby było poprawne semantycznie, np.:
Firma zajmuje się kreowaniem — począwszy od identyfikacji wizualnej, aż po tworzenie materiałów reklamowych.

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka