Prosze o pomoc -jak odmieniac nazwisko kobiety Jodło ?

Spośród nazwisk żeńskich odmieniają się tylko te, które zakończone są na -a. Pozostałe zachowujemy w formie podstawowej. Poprawnie powiemy więc: Agnieszka Jodło, Agnieszki Jodło, Agnieszce Jodło itd.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla