Dzień dobry,
chciałabym zapytać o odmianę w dopełniaczu jednej z form nazwy miejscowości, w której mieszkała Barbara Radziwiłłówna – Gieranojny, obecnie Gieranony. Zamierzałam odmieniać podobnie jak Chojny, Sejny (do Gieranojn) ale w literaturze występuje też forma do Gieranojnów. Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu tej kwestii.
Aneta Kanabrodzka

 

Dzień dobry,
wzorzec odmiany nazwy miejscowej Gieranony (dawniej Gieranojny) przedstawia się następująco:

M. Gieranony (obecna nazwa) lub Gieranojny (starsza nazwa)
D. Gieranonów lub Gieranojnów
C. Gieranonom lub Gieranojnom
B. Gieranony lub Gieranojny
N. Gieranonami lub Gieranojnami
Ms. Gieranonach lub Gieranojnach

Ponieważ temat zakończony jest spółgłoską twardą, w dopełniaczu pojawi się końcówka –ów. Nie wystąpi więc, proponowana przez Panią, forma Gieranojn.

Agnieszka Wierzbicka