Szanowni Państwo

Bardzo proszę o wskazanie, która z poniższych wersji jest prawidłowa:
Proszę o zabranie głosu Burmistrza Miasta X Panią Annę Nowak
czy też:
Proszę o zabranie głosu Burmistrz Miasta X Panią Annę Nowak.

Z góry dziękuję za odpowiedź
Radosław Szkudziński

Przywołana w pytaniu nazwa stanowiska należy do rzeczowników dwurodzajowych, tzn. jeśli odnoszą się one do kobiet, mają rodzaj żeński, a jeśli do mężczyzn – rodzaj męski. Zaliczyć tu można także stopnie/tytuły naukowe czy też nazwy zawodów albo sprawowanych funkcji, np. profesor, doktor, redaktor, premier, dziekan, rektor. Gdy desygnatami tych rzeczowników są kobiety, wyrazy te mogą pozostać nieodmienne lub można je odmieniać  jak rzeczowniki rodzaju męskiego. Warto poprzedzić imię i nazwisko wskazującą na płeć formą pani, zwłaszcza gdy zdecydujemy się na wariant z paradygmatem męskim. Poprawne będą zatem obie przywołane wersje: Proszę o zabranie głosu Burmistrza Miasta X, Panią Annę Nowak i Proszę o zabranie głosu Burmistrz Miasta X, Panią Annę Nowak. Po nazwie funkcji warto postawić przecinek, wówczas imię i nazwisko zostanie potraktowane jako dopowiedzenie.

Katarzyna Burska