Czemu forma „ja oglądnąłem” jest PODOBNO niezrozumiała? Jest regionalizmem.
Zamiast „ja oglądnąłem” powinno mówić się „ja obejrzałem”.

Tylko skoro forma „oglądawszy” jest poprawna to jakim cudem ktoś miałby nie zrozumieć słowa „oglądnąłem”?

Nie wiem, na jakiej podstawie wnioskuje Pan, że forma oglądnąłem jest niezrozumiała. Oglądnąć to regionalizm krakowski, któremu w polszczyźnie ogólnej odpowiada czasownik obejrzeć. Wydaje się, że odczytanie znaczenia tego bezokolicznika nie powinno stanowić problemów zarówno dla mieszkańców Krakowskiego, jak i pozostałych rejonów Polski.

Przywołana forma imiesłowu (oglądawszy) jest niepoprawna. Od czasownika niedokonanego oglądać możemy utworzyć imiesłów przysłówkowy współczesny oglądając, z kolei prawidłowa forma imiesłowu przysłówkowego uprzedniego od czasownika dokonanego oglądnąć to oglądnąwszy.

Katarzyna Burska