Szanowni Państwo,
mam problem z określeniem przypadku rzeczownika „domy” w zdaniu:
 „Egipskie domy budowano z cegły”
Dziękuję bardzo.
Łączę wyrazy szacunku
M.Jacak

Formę domy mają dwa przypadki gramatyczne – mianownik (kto, co?) i biernik (kogo, co?). Możemy wskazać dwa sposoby analizy, które pozwolą Pani rozwiązać sformułowany w e-mailu problem. Po pierwsze należałoby przypomnieć, że mianownik jest formą zarezerwowaną zasadniczo dla podmiotu, a przytoczone zdanie jest bezpodmiotowe (nieosobowa forma czasownika budowano nie wskazuje na wykonawcę czynności). Po drugie trzeba się zastanowić, jakiej formy rzeczownika użytego w funkcji dopełnienia wymaga czasownik budować (ktoś buduje kto, co? czy ktoś buduje kogo, co?). Mam nadzieję, że wyniki tych przemyśleń jednoznacznie wskażą właściwy przypadek.

Warto też dodać, że rzeczownik przypadek użyty jako termin gramatyczny ma w dopełniaczu liczby pojedynczej formę przypadka, nie przypadku.

Izabela Różycka