Dzień dobry.

Chciałabym w swojej rozprawie doktorskiej zacytować treść emaila. Nie wiem jak to zrobić, jak wskazać poprawnie źródło i czy jest to naukowo poprawne.

Z poważaniem,
mgr Monika Kwiecińska

Dokumenty poczty elektronicznej mogą być cytowane w pracach naukowych, jeżeli czerpiemy z nich materiał do analizy lub kiedy prowadzimy za ich pomocą badania ankietowe. Istnieje kilka standardów opisu bibliograficznego, które w odniesieniu do e-maili różnią się przede wszystkim lokalizacją daty wysłania listu (po adresie nadawcy lub po adresie odbiorcy). W opisie bibliograficznym tego typu znaleźć się powinny następujące elementy:

Nadawca listu (adres e-mailowy nadawcy). „temat listu”. Nazwa odbiorcy listu (adres e-mailowy odbiorcy). Data wysłania listu (rok, miesiąc, dzień).

Przykładowo tego typu zapis wyglądać może następująco:

Izabela Różycka (moj@adres.pl). „Przypisy internetowe”. E-mail to Monika Kwiecińska (adres@P. Moniki.pl). (2017. 12.19)

Izabela Różycka