Jaka jest prawidłowa pisownia wyrażenia:
Dyrekcja Zespołu Szkół składa wniosek
o wyrażenie zgody przez organ prowadzący na ..
czy przez Organ prowadzący ?

Połączenie organ prowadzący szkołę nie jest nazwą własną, należy je zatem zapisywać małymi literami. Co prawda zasady polskiej ortografii dopuszczają pisownię wielką literą ze względów uczuciowych i grzecznościowych (np. w pismach), traktując to jako wynik osobistej decyzji nadawcy, nie wydaje się jednak, by w przytoczonym kontekście było to wskazane. Można by w ten sposób wyróżnić konkretny organ prowadzący, gdyby był on przywołany. Praktyka pokazuje, że wielka litera bywa w pismach urzędowych wyraźnie nadużywana. 

Na marginesie warto zaznaczyć, że w części inicjalnej powinna się pojawić pełna nazwa placówki (np. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu), dopiero wówczas należy zapisać ją wielkimi literami.

Katarzyna Burska