Jak powinno brzmieć orzeczenie w zdaniu: „Kartezjusz, a za nim Kant i większość późniejszych niekatolickich filozofów zdefiniowało osobę jako ,,substancję świadomą siebie”.”

Moim zdaniem „zdefiniowała” (większość), ale pewna nie jestem. Będę niezmiernie wdzięczna za radę.

Z poważaniem
Violetta Bukowska-Wilk

W przytoczonym zdaniu mamy do czynienia z podmiotem szeregowym, gdyż poszczególne jego składniki połączone są spójnikami łącznymi. Orzeczenie przy podmiocie szeregowym występuje – poza nielicznymi wyjątkami – w liczbie mnogiej. Nie inaczej będzie w tym wypowiedzeniu. Gdy choć jeden ze składników podmiotu ma rodzaj męskoosobowy, orzeczenie też musi wystąpić w takiej formie. Poprawna postać tego zdania to zatem: Kartezjusz, a za nim Kant i większość późniejszych niekatolickich filozofów zdefiniowali osobę jako ,,substancję świadomą siebie”.

Gdyby podmiotem była tylko większość, to orzeczenie rzeczywiście byłoby w rodzaju żeńskim.

Katarzyna Burska