Czy jest jakieś konkretne słowo, które nazywa człowieka długo rozmyślającego w danej sytuacji i przeżywającego coś, co było przez długi czas?

 

Opisana w pytaniu postawa ludzka to perseweratywność. Określenie to odnoszące się do temperamentu człowieka zawdzięczamy polskiemu psychologowi i profesorowi akademickiemu Janowi Strelauowi, który stwierdził, iż jest to „tendencja do kontynuowania i powtarzania zachowań po zaprzestaniu działania bodźca (sytuacji), który to zachowanie wywołał” (B. Zawadzki, J. Strelau, 1997: Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT): Podręcznik).

Osoba perseweratywna ma więc skłonność do przesadnego, nadmiernego wracania do sytuacji, wspomnień i problemów minionych.

Agnieszka Wierzbicka