Jak jest poprawnie: ostygły czy ostygnięty?

 

Poprawna forma w tym wypadku to ostygły, na przykład: ostygły obiad, ostygła złość czy ostygły gniew.

Agnieszka Wierzbicka