Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie pisowni bezokolicznika znaleźć. Moje dziecko zastosowało zasadę z podręcznika do klasy 4 „W zakończeniu bezokolicznika piszemy -ść, jśsli w formie 1.osoby czasu teraźniejszego lub przyszłego czasownik kończy się na -tę, -dę lub sę”. (znaleść) 

Niezgodność pisowni bezokolicznika czasownika znaleźć z podaną przez Panią regułą ortograficzną wynika z nietypowego rozwoju form tego czasownika. W staropolszczyźnie istniały dwa bliskoznaczne czasowniki znaleźć (← naleźćleźć) odmieniający się regularnie w czasie teraźniejszym: znalazę, znaleziesz, znalezie… oraz znajść ( ← najść iść) o odmianie: znajdę, znajdziesz znajdzie…. . Jak widać w obu wyrazach pisownia bezokolicznika jest zgodna z przytoczoną zasadą. Ponieważ wyrazy te były podobne pod względem znaczeniowym, używane były zapewne wymiennie. W trakcie rozwoju historycznego drugi z tych czasowników zaniknął, a dokładniej zanikły jego formy takie jak bezokolicznik i czas przeszły. Natomiast formy czasu przyszłego i trybu rozkazującego zastąpiły i wyparły odpowiednie formy pierwszego czasownika. A zatem dzisiejszy czasownik znaleźć ma czas przyszły i tryb rozkazujący z czasownika znajść, o innym zakończeniu tematu czasu przyszłego.

Izabela Różycka