Szanowni Państwo!
Jak należy zapisywać nazwy projektów? Czy prawidłowy jest zapis „Start w Przyszłość”, czy „Start w przyszłość”? Co o tym decyduje?
Z poważaniem
– Adrian

Szanowny Panie,
nazwy projektów należy zapisywać tak samo jak tytuły utworów literackich, odezw, deklaracji czy ustaw – wielką literą piszemy tylko pierwszy człon. Spośród dwóch przytoczonych przez Pana wariantów poprawny jest drugi (Start w przyszłość).

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla