Od jakiej litery pisać wyraz „wójt” w nazwie szkoły? Szkoła Podstawowa im.wójta Jana Nowaka czy Szkoła Podstawowa im.Wójta Jana Nowaka?

 

Dzień dobry,
zgodnie z obowiązującymi zasadami nazwy stanowisk, funkcji i tytułów piszemy małą literą. Jednak w sytuacji, gdy nazwa stanowiska dotyczy konkretnej osoby i występuje
w pełnym brzmieniu dopuszczalna jest pisownia wielką literą, np. Naczelnik Gminy Jan Kowalski. Tym samym obie podane w pytaniu wersje nazwy są można uznać za poprawne.

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka