Dzień dobry,
w jaki sposób należy pisać słowo niezaliczony (przy czym nie chodzi mi o sytuację, w której mamy do czynienia np. z uzyskaniem oceny niedostatecznej, lecz o zaliczanie elementów do poszczególnych zbiorów)? Przykładowe zdanie, z którym mam problem przedstawia się następująco: Spółka postąpiła słusznie niezaliczając/nie zaliczając przedmiotowego wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Która z wersji jest poprawna? A może właściwe są obie?
Łączę wyrazy szacunku
Michał Kurek

w pytaniu podał Pan dwie różne formy czasownika. Zaliczony to tzw. imiesłów przymiotnikowy czynny czasownika zaliczyć, a zaliczając to imiesłów przysłówkowy współczesny czasownika zaliczać). Z każdą z tych form partykułę nie piszemy inaczej. W połączeniu z formą zaliczając wyraz nie piszemy rozdzielnie, czyli zdanie, które Pan przytoczył powinno zostać zapisane: Spółka postąpiła słusznie, nie zaliczając przedmiotowego wydatku ….. (warto też zwrócić uwagę, że imiesłowy przysłówkowe oddzielamy od reszty zdania przecinkami). W połączeniu z formą zaliczony, niezależnie od kontekstu jej użycia, partykułę nie piszemy łącznie, np. zawodnik niezaliczony do kadry, praca niezaliczona itp.

Izabela Różycka