Wielka czy małą litera B b w zdaniu:
Obejmuje Bolesławową dziedzinę.
/schedę po bracie, księciu Bolesławie/

Zgodnie z regułami ortograficznymi przymiotników dzierżawcze, a więc odpowiadające na pytanie czyj? (a tym samym wskazujące na właściciela czy autora), zapisujemy od wielkiej litery. Poprawnie będzie zatem Bolesławowa (tj. należąca do Bolesława) dziedzina. Analogiczne przykłady to: Kasiny zeszyt, poemat Mickiewiczowski czy Wojtkowy dom.

Katarzyna Burska