czy zapisanie liczebnika słownie „stu czteropiętrowy budynek” jest poprawne?

Przywołany w pytaniu przykład nie jest liczebnikiem, lecz przymiotnikiem złożonym z pierwszym członem odliczebnikowym. Jeśli w złożeniu takim chcemy zapisać słownie wszystkie składniki, należy zastosować pisownię łączną (stuczteropiętrowy, czteroizbowy, piętnastosobowy). Gdy człon odliczebnikowy zapiszemy cyframi, wówczas między cyfrę a przymiotnik należy wstawić dywiz (łącznik), np. 104-piętrowy, 4-izbowy, 15-osobowy.

Katarzyna Burska