Uprzejmie proszę o informację, które ze zdań jest poprawne. A może w ogóle żadne? Moi przodkowie, gęsie pióra brały udział w tworzeniu tej książki. Moi przodkowie, gęsie pióra brali udział w tworzeniu tej książki. Dziękuję B.Kudła

Rodzaj gramatyczny orzeczenia uzgadniamy z podmiotem, a tę funkcję w przytoczonym zdaniu pełni rzeczownik przodkowie. A zatem przodkowie brali udział. Wyrażenie gęsie pióra pełni tu funkcję przydawki dopowiadającej. Taką przydawkę oddzielamy przecinkami z obu stron. Całe zdanie powinno być więc napisane w następujący sposób: Moi przodkowie, gęsie pióra, brali udział w tworzeniu tej książki.

Izabela Różycka