Czy możecie się Państwo odnieść do następującego podziału na głoski słowa dżdżownica : dż-dż-o-w-ń-c-a (7 głosek)?

 

Dzień dobry,
niestety podany w pytaniu zapis dż-dż-o-w-ń-c-a nie jest poprawny – brakuje w nim głoski „i”, która jest wymiana po „n” zmiękczonym przez tę właśnie głoskę. Poprawnie taki zapis może być zrealizowany np. w taki sposób: dż-dż-o-w-ń-i-c-a.

Warto pamiętać, że głoski „i” nie wymawiamy/zapisujemy, gdy następuje po niej inna samogłoska (a, e, o, u), np.

  • ń-a-ń-a/ni-a-ni-a (niania),
  • k’-e-d-y/ki-e-d-y (kiedy),
  • ń-o-s-k-a/ni-o-s-k-a (nioska),
  • ć-o-ć-a/ci-o-ci-a (ciocia),
  • dź-u-r-a/dzi-u-r-a (dziura),
  • s-t-o-l-a-r-ń-a/s-t-o-l-a-r-ni-a (stolarnia),
  • ź-e-l-ń-i-k/zi-e-l-ń-i-k (zielnik).

W podanym wyrazie dżdżownica ta sytuacja nie występuje – głoskę „i” wymawiamy (nie ma po niej samogłoski), a więc i zapisujemy fonetycznie.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka