Ile głosek ma wyraz dzieci

W wyrazie dzieci są 4 głoski, tj. dź-e-ć-i. Głoska to w uproszczeniu mówiąc – najmniejszy słyszalny dźwięk, który daje się wyodrębnić w badanym słowie. Może odpowiadać pojedynczej literze lub ich grupie, por. ten sam dźwięk wypowiadany w miejsce ortograficznego h lub ch.

Bartłomiej Cieśla