Szanowny pan prezes opowiadał głupoty- gdzie jest błąd

Pod względem językowym zdanie jest poprawne, nie zawiera bowiem ani błędów zewnętrznojęzykowych (ortograficznych, interpunkcyjnych), ani wewnętrznojęzykowych (fleksyjnych, składniowych, słownikowych, frazeologicznych, słowotwórczych). Co prawda leksem głupota zwykle występuje w liczbie pojedynczej, ale połączenie opowiadać głupoty z tym wyrazem w liczbie mnogiej jest notowane choćby w Wielkim słowiku języka polskiego pod red. Żmigrodzkiego. Wątpliwości może budzić co najwyżej kwestia etykiety językowej – z jednej strony oficjalny zwrot szanowny, z drugiej zaś przynależne do niższego rejestru polszczyzny sformułowanie opowiadać głupoty. Ewentualne naruszenie zasad etykiety nie jest jednak błędem językowym.

Katarzyna Burska