post-przemysłowej czy postprzemysłowej?
Dziękuję za odpowiedź.

Cząstkę post-, podobnie jak inne przedrostki, z wyrazami pospolitymi piszemy razem, a zatem przymiotnik ten ma formę postprzemysłowej.

Izabela Różycka