Moja działka jest w Poświętnym czy w Poświętnem?

 

Nazwa miejscowości Poświętne (położonej w powiecie opoczyńskim) jest rodzaju nijakiego i odmienia się według wzorca przymiotnikowego, a więc:
M. Poświętne
D. Poświętnego
C. Poświętnemu
D. Poświętne
N. Poświętnem
Ms. Poświętnem
W. Poświętne!

Tym samym „działka jest w Poświętnem”, a „wody warto zaczerpnąć z poświęcieńskiej studni przy kościele św. Józefa w Poświętnem„.

Agnieszka Wierzbicka