Jakie obowiązują formy skrótów słów „poziom” oraz „pozycja”

Przegląd współczesnych słowników poprawnościowych pokazuje, że wyrazowi pozycja przypisany jest skrót poz., rzeczownik poziom warto zaś zapisywać w kanonicznej rozwiniętej postaci. Redaktorzy najważniejszych polskich słowników nie notują skróconej formy rzeczownika, co może skłaniać do wysnucia wniosku, że albo nie ma on krótkiego ekwiwalentu, albo nie został on wystarczająco upowszechniony. Oczywiście jeśli redaguje Pan teksty oficjalne i sformalizowane, w których poziom czegoś stanowi częsty przedmiot opisu, rozważenie użycia skrótu (np. w formie poz.) wydaje się zasadne. Zawsze jednak trzeba się upewnić, czy kontekst, w którym zostanie umieszczony, nie wpłynie na aktualizację różnych znaczeń i w konsekwencji nie będzie dezorientował odbiorcy.

Bartłomiej Cieśla