Dzień dobry,
Która z poniższych wersji jest wersją poprawną: „pracować na maszynie” czy „pracować przy maszynie”?

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Jeśli nasza praca polega na obsłudze jakiejś maszyny, to powinnyśmy użyć połączenia wyrazowego pracować przy maszynie. Przyimek na sugerowałby nam miejsce znajdowania się osoby podczas wykonywanej pracy.

Katarzyna Burska