Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie pisowni nazwę stosunku podatkowo-prawny czy podatkowoprawny?

Słowniki języka polskiego notują wyłącznie wyraz prawnopodatkowy w znaczeniu ‘dotyczący prawa podatkowego’ oraz ‘dotyczący norm prawnych regulujących system podatkowy’ [SJP PWN]. Drugie ze znaczeń pokazuje, że jeden z członów składających się na przywołane słowo zawęża zakres znaczeniowy drugiego (dookreśla go, precyzuje). Tak pojmowaną relację znaczeniową między dwoma członami przymiotników złożonych opisujemy jako nierównorzędną, same zaś przymiotniki zapisujemy łącznie (por. też jasnoniebieski ‘niebieski o jasnym odcieniu’; zachodniopolski ‘dotyczący Polski zachodniej’). Dywiz umieszczany w strukturze tego typu wyrazów sugeruje, że mówimy o dwóch równorzędnych (integralnych) pojęciach: przemysłowo-rolniczy to ‘i przemysłowy, i rolniczy’, biało-czerwony to ‘i biały, i czerwony’.

Połączenie postępowanie prawno-podatkowe wskazywałoby na odrębne działania dotyczące szeroko pojmowanego prawa i odrębne działania dotyczące szeroko pojmowanych podatków.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla