Dzień dobry,
jakie określenia (kilka) posiadają aktualnie status preterminów?

Każde nowo wyodrębnione pojęcie wyszczególnione w procesie badawczym, które oznacza się wstępnie przy użyciu konkretnej formy językowej, ma status preterminu. Granice między preterminem a np. quasi-termin są płynne, stąd też wskazanie konkretnych przykładów – biorąc pod uwagę mnogość dyscyplin naukowych – może w praktyce być trudne, a niekiedy ryzykowne. Zadane przez Panią pytanie należałoby zawęzić przez odniesienie go do konkretnego obszaru wiedzy.

Bartłomiej Cieśla