Szanowni Państwo, jak powinniśmy zapisać nazwę geograficzną prowincja Wielkiego Rowu czy Prowincja Wielkiego Rowu (w Kenii)?

Rzeczownik prowincja w znaczeniu 'jednostka administracyjno-terytorialna w niektórych państwach, np. Belgii, Hiszpanii lub część składowa federacji, np. w Argentynie,  w Kanadzie’, podobnie jak wyraz województwo ’jednostka podziału administracyjno-terytorialnego’, zasadniczo zapisujemy małą literą, np.: Ludność województwaPrzedstawiciele województwa mazowieckiego. Stolica województwa. 

Sposób zapisu wyrazu prowincja zmienia się, gdy jest on składnikiem nazwy własnej. Wyrazy pospolite, które wchodzą w skład nazw jednostkowych obiektów, zapisujemy wielką literą. Reguła ta nie zawsze pozwala na rozstrzygnięcie wątpliwości językowych. W przypadku braku źródeł (np. oryginalnych map terenu) nie zawsze można ustalić, czy wyraz określający jednostkę administracyjną jest częścią nazwy własnej.  Czynnikiem decydującym jest tu bowiem zwyczaj językowy.

Należy dodać, że nowa konstytucja, obowiązująca w Kenii od 27 sierpnia 2010 roku, zlikwidowała dotychczasowy podział na prowincje, wprowadzając w zamian hrabstwa.

Beata Burska-Ratajczyk