Dzień dobry!

Podczas weryfikacji tłumaczenia osoba sprawdzająca (o.s.) stwierdziła, że w 2 następujących zdaniach występują błędy interpunkcyjne:

Proszę wybrać te składniki, które mają zostać dodane, oraz wprowadzić informacje o połączeniu potrzebne do utworzenia łącznika. [wg o.s. błędem jest postawienie przecinka po „dodane”]

Wszystkie automatycznie utworzone kopie zapasowe, powiązane z tym systemem, zostaną także usunięte. [wg. o.s. błędem jest użycie tu przecinków].

W pierwszym zdaniu przecinek po słowie dodane jest konieczny. Jeśli dwa zdania składowe połączone w stosunku łącznym oddzielone są wtrąceniem, wtrącenie to trzeba wyodrębnić przecinkami obustronnie.

W drugim zdaniu frazę opartą na imiesłowie powiązane z tym systemem rzeczywiście lepiej byłoby pozostawić bez przecinków. Wprowadzają one niepotrzebną pauzę, wpływają negatywnie na rytm komunikatu. Interpunkcję tę można uzasadnić jedynie względami semantycznymi. Gdyby nadawcy z jakichś powodów zależało na tym, aby wyodrębnić treść wyrażaną przez to połączenie (w tym wypadku nie ma raczej takiej konieczności), obecność przecinków byłaby umotywowana. Norma interpunkcyjna w tym zakresie nie jest jednolita. Znajdziemy poradniki interpunkcyjne, których autorzy kwestię przestankowania imiesłowów przymiotnikowych pozostawiają wyłącznie intuicji nadawcy.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla