Dzień dobry. Czy zdanie: „Historia zaczyna się majowym przedpołudniem” jest poprawne gramatycznie?

Rozstrzygając problemy natury składniowej, warto przywoływać analogiczne zdania – proste i osłuchane. Z pewnością wątpliwości poprawnościowych nie budziłyby takie struktury, jak: Historia zaczyna się wieczorem, wczesnym rankiem, latem, zimą itd. Każdy z tych wyrazów to rzeczownik (a konkretnie – jego narzędnikowa forma) użyty w funkcji przysłówka określającego czas. Ponieważ identyczną funkcję w cytowanym przez Panu zdaniu spełnia wyraz przedpołudnie – powiemy, że cały komunikat został zbudowany poprawnie (por. też np. Zrobić coś wczesnym przedpołudniem – WSPP, red. A. Markowski).

Bartłomiej Cieśla