Ile jest głosek w słowach: przepiórka, dzierlatka?

Pierwszy wyraz możemy wymówić na dwa sposoby: [p|sz|e|p’|u|r|k|a] lub [p|sz|e|p’|j|u|r|k|a]. Wyodrębnimy w nim odpowiednio 8 lub 9 głosek. Drugie słowo budowane jest przez 8 głosek: [dź|e|r|l|a|t|k|a].

Bartłomiej Cieśla