– Czy bardziej poprawne jest sformuowanie „Pacjent został przyjęty do oddziału” czy „Pacjent został przyjęty na oddział”?

– Czy chory wymagający pomocy w codziennym funkcjonowaniu wymaga opieki osób drugich czy osób trzecich?

Jedynym poprawnym połączeniem jest przyjąć kogoś na oddział. Powiemy zatem np. Pacjent został przyjęty na oddział chorób wewnętrznych.

W polszczyźnie funkcjonuje stałe połączenie wyrazowe osoba trzecia, któremu można przypisać znaczenie 'każdy człowiek niezaangażowany bezpośrednio w daną sytuację, relację lub stosunek prawny’ (za WSJP). Niepoprawne jest zatem sformułowanie osoby drugie. Można też po prostu powiedzieć, że ktoś wymaga opieki innych osób.

Proszę na przyszłość pamiętać, że zgodnie z regułami obowiązującym w naszej poradni w jednym pytaniu należy poruszać wyłącznie jedno zagadnienie.

Katarzyna Burska