Dzień dobry.
Dlaczego „co najmniej” piszemy rozdzielnie,
a „przynajmniej” piszemy łącznie.
Znaczenie obu określeń wydaje się być identyczne. Osobne słowa w zwrocie „co najmniej” wygląda dziwnie. Wymawia się to łącznie i słowa są bardzo związane w tym znaczeniu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Co najmniej to modulant, który oznacza 'nie mniej niż, nie rzadziej niż’. Przynajmniej to też modulant, którym mówiący sygnalizuje, że wymienione okoliczności nie spełniają jego oczekiwań, ale stanowią zadowalające i jednocześnie konieczne minimum. W tym przypadku doszło do leksykalizacji, czyli procesu w wyniku którego wyraz, zwrot traci swoją pierwotną funkcję i przejrzystość znaczeniową. W ten sposób powstały też np. spójniki jeśli (jest li), jeżeli (jest że li).

Katarzyna Jachimowska