Czy kwestię „puszyste ulice śniegu” można uznać za metaforę?

Metafora to inaczej skrócone porównanie, którego człony nie są wyodrębnione przy użyciu tradycyjnego spójnika porównawczego (por. Jest duży jak / niczym dąb). Przytoczone przez Pana połączenie można sparafrazować, posługując się oboma wyrazami, co stanowi dowód, że mamy do czynienia z przenośnią, por. ulice śniegu wyglądające jak / niczym puch.

Bartłomiej Cieśla