Dzień dobry!
Chciałabym się dowiedzieć, czy zdanie: „Kawiarka z rana, przestawiała imbryki i odwiedziła mleczarnie.” jest zdaniem złożonym współrzędnie łącznym. Dziewczynka na konkursie utworzyła takie zdanie i nie wiem, dlaczego nie uznano jej tego. Polecenie brzmiało: Przekształć wypowiedzenie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania w zdanie złożone współrzędnie łączne. Było to zdanie: „Kawiarka z rana, przystawiwszy imbryki, odwiedza mleczarnie”. Jako jedno z przykładowych rozwiązań w kluczu podano zdanie: „Kawiarka z rana przystawia imbryki i odwiedza mleczarnie.” Nadmieniam, że uczennicy zabrakło tego jednego punktu, aby zakwalifikować się do ostatniego wojewódzkiego etapu olimpiady. Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu tej wątpliwości. Pytałam kilku polonistów i oni uznali to zdanie za poprawne. Proszę o szybką odpowiedź.

Zdanie: Kawiarka z rana, przestawiała imbryki i odwiedziła mleczarnię jest bez wątpienia wypowiedzeniem współrzędnie złożonym łącznym. Są w nim jednak cztery usterki: po pierwsze – błąd interpunkcyjny (po frazie z okolicznikiem czasu nie powinno być przecinka); po drugie – niewłaściwy czasownik w pierwszym zdaniu składowym (przestawić imbryki nie znaczy to samo co je przystawić – a właśnie od tej ostatniej formy został utworzony imiesłów uprzedni); po trzecie – w drugim zdaniu składowym użyto czasownika dokonanego (odwiedzić), tymczasem wypowiedzenie, które należało przekształcić, opisuje czynności podejmowane wielokrotnie; po czwarte –  biorąc pod uwagę perspektywę bohatera i narratora, oba wskazywane stany rzeczy są aktualne, powinny być więc opisane przy użyciu czasowników w czasie teraźniejszym.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla