Szanowni Państwo,

chciałabym się poradzić w sprawie pisowni nazw poszczególnych komórek funkcjonujących w obrębie jednego medium (konkretnie chodzi mi o TVP Łódź).

Przesyłam przykładowe zdanie:
„Składająca się z sześciu osób Redakcja Informacji, która mieściła się przy ul. Sienkiewicza 3/5, zaczęła przechodzić metamorfozę w drugiej połowie lat sześćdziesiątych – wyodrębniono z niej kolejne redakcje: Redakcję Publicystyki – z Wiesławem Machejko, Redakcję Programów Rolnych – z Jerzym Binderem i Redakcję Programów Dzięcięco-Młodzieżowych – z Ryszardą Bykówną i Wiesławą Wiśniewską”.

Redakcja Publicystyki czy redakcja publicystyki? Spotkałam się z różnymi wariantami i chciałabym to uściślić.

Pozdrawiam serdecznie,
Agnieszka Barczyk

Wielką literą należy pisać nazwy urzędów, różnych instytucji czy organizacji, np.: Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski, Powszechna Kasa Oszczędności, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Uniwersytet Łódzki itp. Co prawda Redakcja Publicystyki nie wchodzi w skład nazw urzędów czy instytucji, ale nazywa konkretny i jednostkowy obiekt. Należy więc ją potraktować jak nazwę własną i zapisać wielkimi literami.  Wspomina o tym Tomasz Karpowicz w „Praktycznym słownik ortograficznym
współczesnego języka polskiego” (Warszawa 1998): „W razie wątpliwości należy pamiętać, że jeśli nazwa odnosi się do obiektu jednostkowego, konkretnego, napisanie jej wielką litera na pewno nie będzie błędem” (s.56). W przytoczonym przez Panią fragmencie na uwagę zasługuje również odmiana nazwiska Machejko. Poprawna forma w narzędniku to Machejką.

Pozdrawiam

Anna Sokół-Klein