Dzień dobry,
Bardzo proszę o odpowiedź jaka forma jest poprawna w wyrażeniu „rejestrowane na/ w odpowiednich formularzach” ?
Przykład zadania: Przeglądy urządzeń prowadzone są na bieżąco i rejestrowane na odpowiednich formularzach (w odpowiednich formularzach).

Z góry dziękuję za odpowiedź,
Pozdrawiam,
Justyna Wójtowicz

Czasownik rejestrować funkcjonuje w kilku znaczeniach, w przytoczonym w pytaniu kontekście jego synonimami mogłyby być notować czy zapisywać. O użyciu konkretnego przyimka decyduje często rzeczownik, np. notujemy coś na kartce, ale w zeszycie, zapisujemy na ostatniej stronie, ale w notatniku. Z wyrazem formularz możemy połączyć oba te przyimki, o tym, że nie są to jeszcze ustabilizowane w polszczyźnie połączenia, może świadczyć fakt, że „Wielki słownik języka polskiego” pod red. Piotra Żmigrodzkiego notuje zarówno sformułowanie błąd w formularzu, jak i błąd na formularzu. Słownikowo potwierdzone są wpisać coś w formularzu i zaznaczyć coś w formularzu, bez wątpienia połączenie rejestrować w formularzu także należy uznać za poprawne. W korpusach języka polskiego licznie występują też przykłady użycia konstrukcji rejestrować na formularzu, co pokazuje, że oba przyimki mogłyby być w takim przypadku dopuszczalne. 

Katarzyna Burska