Jak należałoby napisać?
1. Zapytaliśmy znanych nam osób o …
czy
2. Zapytaliśmy znane nam osoby o …

Odpowiedzi na analogiczne pytanie udzielaliśmy już w tej poradzie, warto przed napisaniem do poradni przeszukać nasze archiwum. Zdecydowanie częstsza we współczesnej komunikacji jest rekcja biernikowa czasownika zapytać (zapytaliśmy kogo? co? znane nam osoby), choć wariant z dopełnieniem w dopełniaczu również należy uznać za poprawny (zapytaliśmy kogo? czego? znanych nam osób), jednak zdecydowanie rzadziej notowany. Jego potwierdzenie możemy znaleźć w wersie popularnej niegdyś piosenki „Dwudziestolatki”: Zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się wtedy ma sny.

Katarzyna Burska