Czy poprawne jest wyrażenie „reżim sankcyjny”? 

Leksem reżim oznacza 'system rządów, w których władza stosuje przemoc, ucisk polityczny; także: rząd (zwłaszcza nie uznawany, bezprawny) stosujący brutalną przemoc wobec społeczeństwa’ (Słownik wyrazów obcych PWN) i najczęściej łączony jest z określeniem totalitarny – reżim totalitarny.

Od czasu uchwalenia przez ONZ „Karty Narodów Zjednoczonych” (rozdz. VII, art. 25) w rożnych językach (między innymi w jęz. polskim) zaczęło także funkcjonować określenie reżim sankcyjny, nazywające reżim, na który nałożone są sankcje (prawne, gospodarcze) w celu osiągnięcia określonych celów polityki zagranicznej, np. sankcje gospodarcze wobec Rosji za wspieranie separatystów na wschodzie Ukrainy. Określenie to można uznać za poprawne.

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka