Dzień dobry, chciałabym zapytać o słowo „rojenie” w znaczeniu „mrzonka”- czy jest to neologizm, czy archaizm. Pozdrawiam Marta Przeszło

Na określenie niemożliwych do zrealizowania pomysłów możemy użyć zarówno słowa mrzonka, jak i rojenie. Oba te leksemy są notowane w słownikach języka polskiego bez żadnych kwalifikatorów, rojenie nie jest ani archaizmem, ani neologizmem. Relację między rojeniem a mrzonką nazwałabym synonimiczną.

Katarzyna Burska