Jak zapisać fonetycznie poniższe wyrazy i uporządkować je w grupach ze względu na sposób realizacji samogłosek nosowych w śródgłosie:
krzyknęła, kępa, skręcać, rączka, cięcie, tęgi, wąchać, wąwóz, gałęzie, machnął, gąbka, prędzej, męczyć, kądziel, bąk?
—————–
W wymienionych parach wyrazów wskaż fonemy, które decydują o zmianie znaczenia:
kura- kula
kocie- koce
kość- gość
kaszka- kaczka

Wymień cechy artykulacyjne istotnych w parze wyrazów głosek
Wyróżnij cechy dystynktywne fonemów
Wskaż tę cechę, która zmienia znaczenie

Szanowna Pani,

w regulaminie Poradni zastrzegliśmy, że nie odrabiamy zadań domowych. W celu znalezienia odpowiedzi na przedstawiony problem proponuję lekturę podręczników do fonetyki i fonologii (np. D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego).

B. Cieśla