Chciałam prosić o wyjaśnienie, jakim rodzajem skrótowca jest skrót PKO. Pozdrawiam, Aleksandra Wawszczyk 

PKO to tzw. literowiec. Skrótowce tego rodzaju powstają z pierwszych liter nazwy wielowyrazowej, czytamy go zatem pe-ka-o, z akcentem padającym na ostatnią sylabę. Warto też zwrócić uwagę, że skrótowce i skróty, mimo podobnej nazwy nie mają ze sobą wiele wspólnego. Skrótowce to są rzeczowniki powstałe z pierwszych liter, głosek lub części wyrazów tworzących nazwę wielowyrazową, podczas gdy skróty, to skrócony sposób zapisywania często używanych w tekstach wyrazów. Nie można zatem używać tych wyrazów jako synonimów.

Izabela Różycka