Czy poprawne jest następujące zdanie: Spotkać coś we dwoje.
Pozdrawiam

Przywołana przez Pana konstrukcja jest poprawna. Możemy robić coś we dwoje, więc nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy również we dwoje coś spotkali.

Anita Pawłowska-Kościelniak