Jaka jest prawidłowa pisownia słów typu superoferta, supercena? „Super” powinno być pisane z rzeczownikami razem czy oddzielnie?

Łaciński przedrostek super ‘nad, dodatkowo’ we współczesnej polszczyźnie coraz częściej tworzy nowe rzeczowniki i przymiotniki. Cząstkę super – piszemy razem z wyrazami pospolitymi, np.: superman, supermarket, superprodukcja; supergigant, superkomfortowy, supermodny, supernowoczesny, superważny. W zapisie występuje łącznik, gdy super łączy się z nazwami własnymi, np.: super-Europejczyk, super-Polak.            

Pamiętajmy także o możliwości użycia innych określeń: najlepszy, nowoczesny, wyjątkowy.  

Beata Burska-Ratajczyk