Dzień dobry,
zastanawiam się nad wyrażeniami — stwierdzeniami — typu: samochód jest naprawiony ; przesyłka jest uszkodzona ; raport jest zrobiony. Wikipedia nie podaje takiej konstrukcji strony biernej — czas teraźniejszy + imiesłów pochodzący od czasownika dokonanego. Takie konstrukcje są na porządku dziennym. Czy są one poprawne?

Z góry dziękuję za wyjaśnienie.
Z pozdrowieniami.

Strona bierna czasownika to konstrukcja składająca się z odpowiedniej formy czasownika być lub zostać oraz imiesłowu przymiotnikowego biernego (czyli zakończonego na –ny, –na, –ne bądź –ty, –ta, –te). We wszystkich znanych mi podręcznikach do gramatyki języka polskiego, a także opracowaniach encyklopedycznych (w tym „Encyklopedii języka polskiego” pod redakcją Stanisława Urbańczyka) wskazuje się, że odpowiednie formy fleksyjne czasownika być łączy się z czasownikami niedokonanymi, z kolei zostać – z dokonanymi.

Katarzyna Burska