Osoba ostra,miła,zwyczajna inaczej

Aby znaleźć odpowiedniki konkretnych wyrazów, najprościej jest zajrzeć do słownika synonimów. Miły to inaczej np. sympatyczny, przyjemny, serdeczny, zwyczajny – przeciętny, pospolity, normalny, ostry z kolei to surowy, bezwzględny, wymagający. Ten ostatni przymiotnik tylko w ograniczonym zakresie nazywa cechy osobowe (np. ostry nauczyciel), częściej odnosi się do przedmiotów.

Katarzyna Burska