Dzień dobry!
W trakcie pisania projektów aktów prawnych natrafiliśmy na następujące problemy, w sprawie których uprzejmie proszę o radę:
1) w którym miejscu w tym zdaniu powinien znaleźć się przysłówek „odpowiednio:
• „Pożyczka albo kredyt mogą zostać udzielone osobie ubiegającej się o przyjęcie na studia wyższe albo studia doktoranckie po uzyskaniu odpowiednio statusu studenta albo doktoranta” czy
• „Pożyczka albo kredyt mogą zostać udzielone osobie ubiegającej się o przyjęcie na studia wyższe albo studia doktoranckie po uzyskaniu statusu odpowiednio studenta albo doktoranta”;
2) czy poprawnie jest: „w perspektywie krótko i średniookresowej” czy może „perspektywie krótko- i średniookresowej”?
Uprzejmie prosimy i opinię.
Z wyrazami szacunku

W poradni ze względów technicznych jednorazowo odpowiedzieć możemy tylko na jedno pytanie. W przypadku większej liczby problemów prosimy przysyłać pytania w osobnych mailach.

Wyraz odpowiednio używany w tekstach o charakterze urzędowym, np. prawnych, często pełni funkcję wprowadzenia wyliczenia elementów odpowiadających dokładnie wyliczeniu dokonanemu wcześniej. W obu przytoczonych przez Panią konstrukcjach zdaniowych użyty został w sposób akceptowalny, jednak drugi przykład jest o tyle lepszy, że wyraz ten odnosi się w nim bezpośrednio do rodzajów wymienionego statusu.

Izabela Różycka