Droga Poradnio, jak prawidłowo zapisać nazwę forum/organu skupiającego przedstawicieli trzech państw: Trojka, Troika, trojka czy troika? 

Dla oznaczenia zbioru trzech elementów tworzymy wyraz z członem trój-, np. trójmasztowiec – żaglowiec z trzema masztami, trójkolorowy – składający się z trzech kolorów, trójskok – konkurencja lekkoatletyczna polegająca na wykonaniu skoku z potrójnym odbiciem, trójstronny – taki, który wymaga udziału trzech stron (podmiotów prawnych, przedstwicieli rządowych trzech państw itp.); zawierany przez trzy strony, np. trójstronna komisja, trójstronne porozumienie, trójstronne rokowania. Wyraz trójka ma w języku polskim kilka znaczeń, w tym: 1) potoczne: 'to, co jest oznaczone numerem lub symbolem 3′, np. rozmiar obuwia, numer szkoły, autobusu; 2) 'to, co składa się z trzech jednostek, części lub jest przeznaczone dla trzech osób, np. grupa trzyosobowa, ustawić się trójkami, przyjść we trójkę, zaprzęg trójkonny’.

Katarzyna Jachimowska